Счетоводство, счетоводни услуги и данъчни услуги

Данъчни консултации

 • Данъчни консултации и предлагане на алтернативи решения във връзка с различни казуси на база нормативната уредба.
 • Правни консултации и оборване на актове по данъчното и осигурителното законодателство.
 • Организация на цялостното счетоводство на фирмата.
 • Изработване на счетоводна политика.
 • Изработване на себестойност на стоките и услугите.
 • Създаване на индивидуален сметкоплан по МСС и НСС (Международни счетоводни стандарти, Национални счетоводни стандарти).
 • Водене на складови наличности.
 • Съставяне на амортизационен план на активите.
 • Създаване на справки декларации по ЗДДС и дневници за покупки и продажби по същия закон с/без подаване в ТП на НАП.

ТРЗ

 • Изготвяне на ведомости за заплати.
 • Граждански договори и хонорарни сметки.
 • Служебни бележки, удостоверения и декларации.
 • Заповеди за назначаване и освобождаване на служители.
 • Оформяне на трудови книжки.
 • Подготвяне на документация за Бюрата по Труда.
 • Изготвяне на платежни нареждания към ТД на НАП с/без подаване във банка.
 • Изготвяне на декларации Образец 1 - 6 за ТП на НАП за осигурените лица с/без подаване в ТП на НАП на хартиен или магнитен носител.
 • Изготвяне на уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ за регистрация на трудови договори с/без подаване в ТП на НАП.
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения към тях и попълване на трудови и осигурителни книжки.
 • Граждански договори.

Осигуряване

 • Подаване на информация за осигурените лица в НАП (обр.1 - обр. 6).
 • Подаване на уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ за рег. на трудови договори.
 • Деклариране, промяна в обстоятелствата.
 • Внасяне на осигурителни вноски.
 • Изготвяне на УП 1, УП 2, УП 3.

Годишно приключване

 • Цялостно годишно счетоводно приключване.
 • Съставяне на всички финансови отчети и всички статистически формуляри с/без подаване офисите на ТД на НАП.
 • Съставяне на данъчни декларации.
 • Право на подписване на ГФО от лицензиран съставител съгласно Закона за счетоводството.

Други счетоводни услуги

 • Изготвяне на платежни документи към доставчиците.
 • Представляване на възложителя пред ТП на НАП, Банки и НСИ.
 • Вътрешни ревизии и инвентаризация.
 • Административни услуги (Актуални състояния и др. свързани с дейността на фирмата).
 • Данъчни и осигурителни ревизии (Национална Агенция по Приходите).

Абонаментни счетоводни услуги

Предлагаме Ви абонаментно обслужване на счетоводството на Вашата фирма, което да гарантира:

 • по-ниска цена на услугата
 • възможност за виртуална-комуникация в областта на счетоводната отчетност и документацията на фирмата
 • текуща и коректна водена документарна отчетност
 • проследяване на оборотите с цел навременно вземане на подходящи решения
 • годишно приключване
 • попълване на годишните справки и декларации
 • изготвяне и внасяне на личните ви осигуровки за ДОО, ЗО, ДЗПО, както и годишното им преизчисляване
 • изготвяне на работните заплати, трудови, граждански и др. договори на вашите работници, както и консултации по трудовоправни и осигурителни въпроси
 • подготовка за осигурителна ревизия
 • подготовка за данъчна ревизия
 • данъчни консултации
 • консултации

Еднократни счетоводни услуги

За ваше удобство извършваме и еднократни услуги във всички области на счетоводството, осигуряването, трудово-правните отношения в т.ч.:

 • месечно счетоводно отчитане
 • годишно счетоводно приключване
 • попълване на годишните справки и декларации
 • изготвяне и внасяне на осигуровки за фондовете на ДОО, ЗО, ДЗПО, ТЗПБ, ГВРС както и годишното им преизчисляване
 • изготвяне на работни заплати, трудови, граждански и други договори на вашите работници
 • изготвяне на дневници по ДДС
 • подготовка за осигурителна ревизия
 • подготовка за данъчна ревизия
 • данъчни и други консултации

Всички документи се подават по електронен път посредством професионален електронен подпис!

Вход за клиенти

Последни статии


Warning: Creating default object from empty value in /home/ethicsle/public_html/herosbg.com/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/ethicsle/public_html/herosbg.com/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/ethicsle/public_html/herosbg.com/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/ethicsle/public_html/herosbg.com/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/ethicsle/public_html/herosbg.com/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Кратка анкетка

Бизнесът е по-добре през:

Валутни курсове

Конвертор на валути в реално време. Обменните курсове се актуализират на всеки 30 минути!
Сума:
От валута:
Във валута:

Кой е в сайта

В момента има 5 посетителя в сайта